På kvällarna måste alla få aktiveras en stund, även Daniel.