Det har gått en tid, Attis är äldre. Men nu har vi funnit en app så det går att skriva från telefonen. Förhoppningsvis lite mer och oftare framgent.